Andy Law

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

cuộc phiêu lưu đầy ấn tượng mà bạn sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khác nhau với các anh hùng Andy pháp luật. Bạn sẽ có nhiều vũ khí để sử dụng, thậm chí bạn có thể sử dụng những chiếc xe bạn tìm thấy.