Androkids 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

platformer vui vẻ Super Mario phong cách trong đó đồ họa điều đáng chú ý là vẽ tay. Nhận vàng và trái cây để điểm số điểm, nhảy vào kẻ thù của bạn và bom sử dụng.