Andagel

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

cuộc phiêu lưu của bạn bắt đầu trên mái nhà của Towers Chemicoy nhưng đến muộn, và đã giết chết người sáng tạo ra một loại năng lượng mới. Nhập tháp và trốn thoát với sự phát minh trước khi bạn đang bị bắt.