Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Mahjong là lớn tuổi hơn trò chơi cẳng chân của bạn. Và trong tất cả những thập kỷ nó đã không thay đổi nhiều. Phù hợp với biểu tượng cổ xưa giống nhau vẫn là nét chủ đạo.