anchor ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các đối tượng của trò chơi là đơn giản nhưng không quá nhiều để thực hiện nó. Neo đánh bóng để nó không chạm đất bất cứ lúc nào ... Hãy xem vài thao tác được.