Amigo Pancho

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là giúp Pancho thoát bay với bóng bay, cho điều này, bạn phải bấm vào các đối tượng của mỗi màn hình theo thứ tự đúng.