Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là giúp Pancho thoát bay với bóng bay, cho điều này, bạn phải bấm vào các đối tượng của mỗi màn hình theo thứ tự đúng.