Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ nhà hàng Mexico của bạn chuẩn bị nướng thịt, rau và thức uống mà bạn yêu cầu khách hàng của bạn.