American Truck

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra khó khăn thế nào để đậu một chiếc xe tải trong thành phố. Né tránh người đi bộ và các loại xe khác và nhận được miễn phí đậu xe tại quảng trường.