American Soldier

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người lính Mỹ và phải đối mặt với những kẻ khủng bố ẩn. Bắn chúng trước khi họ giết bạn.