Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Peppa Pig đã giảm từ một cái cây trong khi cố gắng để gạt gẩm một quả táo. Đó là khẩn cấp rằng bạn loại bỏ những cành đã bị đóng đinh vào má anh trước khi quá muộn và đóng badulaque góc.