Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Peppa Pig đã giảm từ một cái cây trong khi cố gắng để gạt gẩm một quả táo. Đó là khẩn cấp rằng bạn loại bỏ những cành đã bị đóng đinh vào má anh trước khi quá muộn và đóng badulaque góc.