Alter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Alter là một anh hùng dũng cảm với sức mạnh để làm những điều lớn hơn hoặc nhỏ hơn mà bạn quan tâm để đạt được mục tiêu của bạn.