Alpine Escape

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn cần phải cứu người rơi xuống từ Zeppelin để có được điểm và phá hủy các máy bay của Đức Quốc xã, để làm cho nó giữ nút chuột rời còn bắn của bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn.