alphattack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cứu người của bạn khỏi bị tấn công bằng bom, cho rằng bạn phải nhấn vào chữ tương ứng với tên lửa trước khi nó chạm một tòa nhà. Nếu bạn không có thời gian, bạn có thể sử dụng một quả bom cách nhấn phím dài.