Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Cô gái này có hoàn thành nhiệm vụ khác nhau với các con tàu của mình. Sử dụng các phím mũi tên, bắn với Ctrl và Shift với giáo bom.