Alpha Force

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái này có hoàn thành nhiệm vụ khác nhau với các con tàu của mình. Sử dụng các phím mũi tên, bắn với Ctrl và Shift với giáo bom.