Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Cô gái này có hoàn thành nhiệm vụ khác nhau với các con tàu của mình. Sử dụng các phím mũi tên, bắn với Ctrl và Shift với giáo bom.