Alpha Bravo

Đang tải trò chơi...
Sử dụng các điều khiển để vận hành máy bay trực thăng. Nhấn 'Z' cho tên lửa, 'X' cho các máy bơm và các 'Space' làm xuống cứu hộ.