Ally the Alien

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Aid extraterreste Ally để tìm bạn bè của mình nhảy từ nền tảng đến nền tảng, tính toán khoảng cách giữa chúng guiándote với bản đồ ra và đồng thời thu thập các tinh thể để có được cuộc sống thêm.