Alloy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý này một con robot để tiêu diệt những kẻ xấu. Nhảy với "A", với "S" chụp với "D" das nắm đấm và đá và xen kẽ các con trỏ chuột trái. và dcho. bạn trở thành xe đạp.