Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Quản lý này một con robot để tiêu diệt những kẻ xấu. Nhảy với "A", với "S" chụp với "D" das nắm đấm và đá và xen kẽ các con trỏ chuột trái. và dcho. bạn trở thành xe đạp.