AllOut

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy thử tắt tất cả các bảng điều khiển bóng đèn để làm như vậy sẽ phải khám phá các trick.