Alliant

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xâm chiếm hành tinh đầy đủ của người ngoài hành tinh bằng cách chiến lược đặt tháp quốc phòng và xây dựng doanh trại để tạo ra những người lính.