Allez Hop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn trở thành một acrobat xiếc người, đến lượt nó, sẽ trở thành một bóng pinball. Đó là con đường lên, revotando và pirouetting khi bạn tích lũy điểm nhưng bạn tránh va chạm với những trở ngại không thể vượt qua.