All Nighter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Benson đom đóm đã trốn thoát. Mordecai và Rigby của "Historias Corrientes" sẽ phải săn tất cả chúng cùng một đêm looong hoặc bị cách chức vilely.