Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Mạt chược Trong trò chơi này, bạn có thể chọn các hình dạng của hội đồng quản trị mà làm cho bạn ân sủng hơn. Và khi kết hợp theo cặp, nó cũng chỉ đơn giản là một chủ đề chung. Estupendísimo!.