all ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn cặp yêu thích của bạn của các vận động viên. Ông chạy và ném bóng sẽ xảy ra với người bạn đời của bạn với con chuột của bạn để đặt nó cùng với ba hoặc bằng hơn và do đó làm cho họ biến mất.