Alkie Kong 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là ngày đầu tiên bạn làm việc trong các nhà máy bia, thực hiện các hoạt động mà ông chủ của bạn gửi cho bạn một cách cẩn thận về sự nguy hiểm của mỗi cấp. Sử dụng các phím mũi tên với bắt A và đối tượng lỏng lẻo và S nhảy.