Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đó là ngày đầu tiên bạn làm việc trong các nhà máy bia, thực hiện các hoạt động mà ông chủ của bạn gửi cho bạn một cách cẩn thận về sự nguy hiểm của mỗi cấp. Sử dụng các phím mũi tên với bắt A và đối tượng lỏng lẻo và S nhảy.