Aliens Land

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một nền văn minh ngoài hành tinh đã bị đánh cắp tất cả những viên kim cương trên trái đất, bạn phải bay đến hành tinh của mình và lấy. Cảnh giác với những bức tường và những trở ngại mà có thể làm hỏng tàu của bạn.