Aliens Defense

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ các cơ sở từ cuộc tấn công của người ngoài hành tinh không gian đặt tháp quốc phòng và các bức tường để bảo vệ bạn.