Alien Squad

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến đấu chống lại người ngoài hành tinh đã xâm chiếm hành tinh và thu thập tiền xu hoặc đá trái khi bạn giết chúng. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình đầu tiên để tìm hiểu những nét.