Alien Paroxyms

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tàu của bạn đã bị một tai nạn và đã rơi vào hành tinh của người ngoài hành tinh, bạn chỉ cần sống sót. Nhận lãnh thổ một cách cẩn thận cho các đối tượng có thể giúp bạn thoát khỏi nhấp vào 'Mission Briefing' để biết đó là mục tiêu của bạn.