Alien Invasion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đối với những người ngoài hành tinh xâm lược từ máy tính của Jimmy Neutron. Cùng ba hoặc nhiều UFO bằng biến mất, nhấp chuột vào một trong những bạn muốn và chọn nơi để đặt nó, như sẽ tiến bộ hơn các chướng ngại vật để ngăn chặn bạn.