alien hunter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lisa Meg phải giết tất cả những người ngoài hành tinh đã xâm chiếm tàu, nơi bạn có thể ẩn mình và né tránh bức ảnh của họ.