Alien Attack Team

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào phần còn lại của đội để tiêu diệt lực lượng ngoài hành tinh đã tấn công trái đất. Tùy chỉnh nhân vật của bạn và nâng cấp vũ khí của bạn với một cảnh laser hoặc một lá chắn.