Alice Is Dead 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Và bây giờ cuối của bộ ba này dành riêng để đi sâu vào phía tối nhất và đen tối của Alice in Wonderland dựa xác định vị trí các đối tượng, giải quyết các câu đố và chiến đấu với những tình huống khủng khiếp đó sẽ làm cho mái tóc của bạn đứng đầu.