Alias

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một kết hợp của platformer và 'súng', sử dụng các phím 'w', 'a', 's' và 'd' để di chuyển và chuột để bắn.