Alias

Đang tải trò chơi...
Một kết hợp của platformer và 'súng', sử dụng các phím 'w', 'a', 's' và 'd' để di chuyển và chuột để bắn.