alias 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá hủy tất cả các hệ thống bảo mật của nơi này. Sử dụng 'w' 'một' 'd' 's' các chữ cái để di chuyển và bắn bằng chuột.