Alexia Crow Pandora Box

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Alexia trong quest của mình cho hộp Pandora để tiêu diệt nó và cứu thế giới. Tìm kiếm các manh mối và các đối tượng đó phải được sử dụng trong liên doanh này.