Alexander

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chinh phục một đế chế chiến thắng tất cả các trận chiến chống lại các thành của đối phương. Chọn loại lính tùy thuộc vào đối phương, ví dụ nếu một cung thủ đáp ứng nó với một người lính trên lưng ngựa.