alemania 2006

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để hiểu những gì các trò chơi của World Cup, lần đầu tiên thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Tây Ban Nha trong các hộp bên dưới bên phải và sau đó nhập 'hướng dẫn' mà sẽ giải thích từng bước.