Airport Madness 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông làm việc như một bộ điều khiển không lưu sân bay không phải là hỗn loạn. Làm cho máy bay hạ cánh, cất cánh hoặc giảm tốc độ khi bạn chỉ ra nó nên không có tai nạn.