Airport Control

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển các hoạt động của sân bay cất cánh và hạ cánh của máy bay trong các bài hát khác nhau để ngăn ngừa chấn thương.