Airplane Slacking

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp cô tiếp viên này hành khách giải trí trong khi không được gọi. Bạn có thể sơn, áp dụng mỹ phẩm hoặc làm móng tay.