Air_Hockey !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba mức độ khó khăn trong trò chơi này của bảng hockey. Kéo chuột cứng của bạn để đánh bóng và điểm số trong các mục tiêu đối lập.