Air Traffic Chief

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ đạo máy bay hướng dẫn giao thông sân bay vẽ một đường với con chuột để đưa lên các track. Tránh va chạm và dẫn đến các máy bay trực thăng sân bay trực thăng.