Air Invasion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ các cơ sở quân sự từ cuộc tấn công của máy bay địch và binh lính. Thu thập viện trợ đến theo cách của bạn và vũ khí mới để sử dụng nhấp chuột vào vũ khí bạn muốn.