Air Hockey

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các phiên bản flash Air Hockey kinh điển, di chuyển cặp đĩa của bạn ngăn chặn các dấu đối lập về mục tiêu của bạn trước khi bạn.