Agh Zombies Again

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những thây ma tấn công một lần nữa và bạn phải tiêu diệt chúng trước khi chúng lây nhiễm toàn bộ thành phố. Chọn vũ khí của bạn và các nhân vật mà bạn muốn chiến đấu.