Agent P

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các đại lý siêu bí mật Patuno, Phineas và Ferb trái, đặt sang một bên các nhiệm vụ bí mật của họ để tìm kiếm ít rõ ràng hơn và hiện đại hơn cái nhìn chachipiruli.