Age of War 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ làng của bạn khỏi bị tấn công bởi những kẻ xâm lược, tạo ra những người lính bảo vệ và xây dựng tháp phòng thủ để giúp họ trong mục tiêu của họ.