against the wall

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn và bạn bè của bạn đã quyết định chơi hình phạt trên đường phố. Ai quản lý để đặt hoặc ngừng năm bức ảnh là người chiến thắng và người thua mời bia. Nhấn chuột vào khu vực bạn muốn và nhấn một lần nữa để xác định lực lượng.