Aero Acrobat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm máy bay của bạn với các phím mũi tên để đi qua tất cả các hoops; bình thường, bị tắc bạn phải bắn với 'không gian' và những mũi tên phải nhập bằng cách làm cho một vòng lặp ở phía đối diện. Nhận điểm bằng cách bắn vào bong bóng.