Aengie Quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sokoban trò chơi phong cách, nhưng trong đó mục tiêu của bạn là để không chỉ di chuyển các hộp để đúng nơi, bạn cũng phải kích hoạt cửa, nút ấn, tìm thấy chìa khóa, và di chuyển các đối tượng khác để cấp độ tiếp theo.